Vergoedingen

Belangrijk bericht over uw zorgverzekering in 2023

Alle zorgverzekeraars hanteren al jaren tarieven die zich beduidend onder de kostprijs bevinden (Gupta-onderzoek) en welke al ca. 15 jaar onder de inflatiecijfers worden bijgesteld. Ook met de huidige inflatie wordt er door de zorgverzekeraars van slechts ca. 5% prijsstijging uitgegaan, waardoor intussen het water ons aan de lippen staat. Dit gaat ten koste van behandeltijd, kwaliteit, studiemogelijkheden, onderhoud en arbeidsvoorwaarden. Tevens worden ook jaarlijks door diverse zorgverzekeraars de kwaliteitseisen omhoog bijgesteld, waarbij het dat feitelijk om steeds meer administratieve verplichtingen gaat (mn. cijfers aanleveren, dus macht vergaren) zonder dat de zorg er daadwerkelijk door verbeterd.
Om de praktijk te laten overleven, om onze huidige behandelmogelijkheden aan te kunnen blijven bieden en om het werkklimaat voor de therapeuten leefbaar te houden, zullen we genoodzaakt zijn keuzes te maken.

  • Voor 2023 heeft de praktijk het contract met Zorg & Zekerheid niet afgesloten. Dit houdt in dat verzekerden van Z&Z vanaf 1 januari 2023 een particuliere nota zullen ontvangen; deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar, welke hiervoor slechts een deel zal vergoeden. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.
  • Voor veel lopende contracten zullen we voor de jaren hierna herbeoordelen of we het contract zullen verlengen of stop zullen zetten. U wordt hierover dan geïnformeerd.

Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dan adviseren wij u DSW en ONVZ. Deze zorgverzekeraars vergoeden dan wel de vergelijkbare lage tarieven, maar dat doen zij zonder hiervoor allerlei extra voorwaarden te vragen.

Wij hopen op uw begrip.

PRIJSLIJST

Naam praktijk FYSIO-TEAM BV
Adres Breukelsplein 6 / Nieuwstraat 6-B
Postcode 5281 HX / 5298 CL
Plaats Boxtel / Liempde
Website www.fysio-team.nl / E-mailadres info@fysio-team.nl

Ingangsdatum prijslijst 1 januari 2023

Bijlage 1.4.5.23. PRIJSLIJST 2023.xlsx – Blad1

FYSIO-TEAM PRIJS 2023

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE
Wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.
Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Betalingsvoorwaarden
BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMEEN (conform KNGF)
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

KNGF = Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie