Vergoedingen

PRIJSLIJST

Naam praktijk FYSIO-TEAM BV
Adres Breukelsplein 6 / Nieuwstraat 6-B
Postcode 5281 HX / 5298 CL
Plaats Boxtel / Liempde
Website / E-mailadres www.fysio-team.nl info@fysio-team.nl
Ingangsdatum prijslijst 1 januari 2018

Prijslijst Fysiotherapie BTW 0-tarief
Nr. Prestatiebeschrijving Prijs
1000 Zitting reguliere fysiotherapie € 30,80
1200 Zitting manuele therapie € 47,00
1304 Groepszitting 5-10 personen (onder voorwaarden) € 16,25
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. verslag € 60,50
1500 Zitting oedeemtherapie € 47,00
1600 Zitting bekkenfysiotherapie € 47,00
1700 Lange zitting (complexe problematiek, onder voorwaarden) € 47,00
1775 Zitting geriatrische fysiotherapie € 47,00
1850 Screening (korte zitting, indicatiestelling fysiotherapie / DTF) € 16,25
1864 Intake en onderzoek na screening (1e zitting) € 47,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing (1e zitting) € 47,00
xxx1 Toeslag voor uitbehandeling € 16,25
xxx2 Inrichtingstoeslag € 10,00
1900 Eenvoudige, korte rapporten € 16,25
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 60,50
1920 Telefonische zitting € 16,25
1960 Niet nagekomen afspraak * 75 % **
Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten; er kunnen dan afwijkende tarief-afspraken gelden. Niet alle prestaties worden door elke verzekeraar gehonoreerd; informeer er naar bij uw therapeut.
* ook indien er minder dan 24 uur van tevoren is afgemeld ** percentage van voorgenomen zitting

Prijslijst Training incl. BTW 6%-tarief
Nr. Prestatiebeschrijving Prijs*
1 Individuele begeleiding € 30,80
2 Medische Training, 1 x per week, jaarabonnement, betaling per maand € 35,00
3 Medische Training, 2-3 x per week, jaarabonnement, betaling per maand € 62,00
4 Intake medische training (volledig) € 47,00
5 Intake medische training (aangepast, onder voorwaarden) € 30,80
6 Training doelgroepen zie folder

Betaling per jaar vooraf (korting) / maandabonnement (opslag) zie folder

* betaling per incasso ** alleen icm individuele begeleidingsmomenten (zie folder)

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE
Wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u géén verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.
Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

Betalingsvoorwaarden
BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMEEN (conform KNGF)
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

KNGF = Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie