Arbeidsfysiotherapie

ADVIES VOOR THUISWERKEN
Voor een overzicht van adviezen voor de thuiswerkplek, klik hier.

ARBO-CURATIEVE ZORG
Therapie op verwijzing van bedrijfsarts.

REÏNTEGRATIETRAINING
Trainingstraject ter bevordering van fysieke belastbaarheid, gericht op het voorkomen van (langdurig) verzuim.

WERKPLEKONDERZOEK, TRAINING EN ADVIES
Naast een efficiente en heldere training, waarbij er van te voren heel duidelijk is voor alle partijen wat er gaat gebeuren en hoe lang dat gaat duren, is er tevens de mogelijkheid dat een therapeut bij u op het bedrijf een werkplekonderzoek verricht. Dit werkplekonderzoek richt zich op de volgende aspecten:

Werkzaamheden/inrichting werkplek (juiste plaatsing/instelling werkplek)
Geconstateerde “knelpunten” en oplossingen
Werk-/houdingsadvies
Advies methode van werken
Specifieke adviezen en oefeningen gerelateerd aan klachten van de werknemer.