Bekkentherapie

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het gebied van het bekken, de lage rug, buik(organen) en bekken­bodem. Dit kunnen zowel mannen, vrouwen als kinderen zijn.

De bekkenbodemspieren vormen een spier­laag onderin het bekken die de buikorganen dragen, zorgen voor het openen en sluiten van de plasbuis en anus, bijdragen aan de stevigheid van het bekken en de seksualiteit bij zowel mannen als vrouwen. Door verkeerd gebruik of slecht functioneren van deze spieren, kan dat tot problemen op deze gebieden leiden. Pijn in de onder­buik, bekkenbodem, het stuitje of schaambeen kunnen hierbij optreden. Lage rug- en bekken­pijn kunnen ook ver­oor­zaakt worden door niet goed functionerende bekken- en bekken­bodem­spieren.

De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn of ze worden niet op het juiste moment gebruikt. Niet iedereen voelt deze spieren even goed aan, waardoor bewuste controle niet altijd mogelijk lijkt. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen deze controle te herwinnen.

Klachten

  • ongewild verlies van urine en/of ontlas­ting, incontinentie;
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting, obstipatie;
  • de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
  • pijn bij gemeenschap, als de klachten samen­hangen met de bekkenbodem;
  • fysiotherapeutische begelei­ding bij opera­ties in de onderbuik;
  • fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwanger­­schap en na de bevalling.

Onderzoek, behandeling en advies

De bekkenfysiotherapeut helpt u bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken. Tijdens een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek wordt uw probleem in kaart gebracht. Als er verder onderzoek van de bekkenbodemspieren nodig is, is de bekken­fysiotherapeut bevoegd een inwendig onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt soms gebruikgemaakt van speciale apparatuur. Die apparatuur meet de activiteit van de bekkenbodemspieren en maakt die voor u inzichtelijk.

De bekkenfysiotherapeut adviseert u – als het nodig is – over houding, belasting, toilet­gedrag, drink- en eetgedrag en onder­steunende hulpmiddelen zoals een bekken­band. Ook met vragen op seksueel terrein kunt u bij de fysiotherapeut terecht

Verwijzing en vergoeding

De behandeling van de bekken­fysio­thera­peut vindt vaak plaats op verwijzing van de huisarts of specialist (bijvoorbeeld de uro­loog, gynaecoloog, seksuoloog of revali­datie-arts, of op advies van een verlos­kundige of inconti­nentie­­­verpleeg­kundige). De bekken­fysio­thera­peut is sinds 1 januari 2006 wel direct toeganke­lijk. Alle ziekte­kosten­verzekeraars vergoeden bekken­­­fysio­therapie uit de aanvullende ver­zekering. In enkele gevallen is vergoeding van bekken­fysio­therapie uit de basis­verzekering mogelijk. Uw therapeut infor­meert u hierover.

De tarieven vindt u op het prikbord in de wachtkamer en op de website van de praktijk.

Visie

Veel klachten, besproken in deze folder, zijn te verhelpen maar zijn tegenwoordig nog steeds moeilijk bespreekbaar. Hierbij speelt schaamte een grote rol. Als hier overheen gestapt wordt, blijkt dat de klachten vaak met soms simpele adviezen en oefeningen te verhelpen zijn. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van zorg waarbij individuele aandacht voor u voorop staat.

Specialisten op het gebied van bekken(oefen)therapie

Marie-Louise van Dommelen

… is al 15 jaar werkzaam met deze patiëntengroep en uitgebreid geschoold en bevoegd in oefentherapie voor bekkenbodemproblematiek (o.a. incontinentie), bekkenpijn peripartum en NVFB ZwangerFit®.

1996: Incontinentia urinae en fysiotherapie
1999: Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief
2000: Rugklachten en bekkeninstabiliteit – Spine & Joint
2005: Zwangerschapseducatie (Zwangerfitdocent)
2005: Bekkenbodemklachten en seksualiteit
2008: Functiestoornissen van de bekkenbodem in relatie tot de darm

Anouk Kappen

… is in juni 2012 geslaagd voor de Masteropleiding Bekken-fysiotherapeut te Amersfoort. In deze opleiding wordt problematiek bij mictie, defecatie, seksualiteit zwangerschapsgerelateerde klachten en lage rug- en bekkenklachten behandeld. Inmiddels is zij dus geregistreerd Bekkenfysiotherapeute en heeft zij de bevoegdheid om bekken(bodem)klachten te behandelen inclusief de mogelijkheid tot het uitvoeren van inwendig onderzoek.
Anouk heeft in 2008 ook de cursus NVFB ZwangerFit® gevolgd.

2008: Zwangerschapseducatie (ZwangerFitdocent)
2012: Bekkenfysiotherapie (Master)

ZwangerFit®
Op woensdagavond van 20.15 – 21.15 verzorgen Anouk en Marie-Louise de NVFB-ZwangerFit®-training. Deze is bedoeld voor de actieve vrouw in haar gehele zwangerschapsperiode en daarna. De training kan tijdens de zwangerschap ( v.a. 16 weken) en na de zwangerschap v.a. 6 weken tot 9 maandenn gevolgd worden. Doelstelling tijdens de zwangerschap is de fitheid en de spierkracht van alle spieren langer vast te houden, naast het preventief trainen van bekken- en bekkendbodemspieren. Een goede conditie tijdens de bevalling kan u helpen het herstel na de bevalling te bevorderen. Doelstelling na de zwangerschap is het verlies aan conditie en spierkracht t.g.v. de zwangerschap weer op verantwoorde wijze op te bouwen. Hierdoor gaat u zich fitter en energieker voelen. Naast de algemene fitness wordt speciale aandacht besteed aan coordinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem.

Meer informatie? Informeer bij de centrale balie of bij de bekken­fysio­therapeut.