Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het gebied van het bekken, de lage rug, buik(organen) en bekkenbodem. Dit kunnen zowel mannen, vrouwen als kinderen zijn.
De bekkenbodemspieren vormen een spierlaag onderin het bekken die de buikorganen dragen, zorgen voor het openen en sluiten van de plasbuis en anus, bijdragen aan de stevigheid van het bekken en de seksualiteit bij zowel mannen als vrouwen. Door verkeerd gebruik of slecht functioneren van deze spieren, kan dat tot problemen op deze gebieden leiden. Pijn in de onderbuik, bekkenbodem, het stuitje of schaambeen kunnen hierbij optreden. Lage rug- en bekkenpijn kunnen ook veroorzaakt worden door niet goed functionerende bekken- en bekkenbodemspieren.
De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn of ze worden niet op het juiste moment gebruikt. Niet iedereen voelt deze spieren even goed aan, waardoor bewuste controle niet altijd mogelijk lijkt. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen deze controle te herwinnen.

Klachten
• ongewild verlies van urine en/of ontlasting, incontinentie;
• niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
• moeizaam kwijt kunnen van ontlasting, obstipatie;
• de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
• pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
• pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
• fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik;
• fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling.

Onderzoek, behandeling en advies
De bekkenfysiotherapeut helpt u bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken. Tijdens een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek wordt uw probleem in kaart gebracht.
Als er verder onderzoek van de bekkenbodemspieren nodig is, is de geregistreerd bekkenfysiotherapeut bevoegd een inwendig onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt soms gebruikgemaakt van speciale apparatuur. Die apparatuur meet de activiteit van de bekkenbodemspieren en maakt die voor u inzichtelijk.
De bekkenfysiotherapeut adviseert u – als het nodig is – over houding, belasting, toiletgedrag, drink- en eetgedrag en ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband. Ook met vragen op seksueel gebied kunt u bij de fysiotherapeut terecht.

Visie
Veel van bovenstaande klachten zijn te verhelpen, maar zijn ook tegenwoordig soms nog moeilijk bespreekbaar. Hierbij speelt vaak schaamte een grote rol. Als hier overheen gestapt wordt, blijkt dat de klachten veelal met soms simpele adviezen en oefeningen te verhelpen zijn. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van zorg waarbij individuele aandacht voor u voorop staat.

Specialisten op het gebied van bekkenfysiotherapie
Bij aanmelding zal aan de hand van uw klacht cq. verwijzing beoordeeld worden door wie u behandeld kunt worden.

Anouk Kappen
… is in juni 2012 geslaagd voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapeut te Amersfoort. In deze opleiding wordt problematiek bij mictie, defecatie, seksualiteit, zwangerschapsgerelateerde klachten en lage rug- en bekkenklachten behandeld. Als geregistreerd Bekkenfysiotherapeute heeft zij de bevoegdheid om bekken(bodem)klachten te behandelen, inclusief de mogelijkheid tot het uitvoeren van inwendig onderzoek.

In 2017-2018 heeft Anouk de opleiding tot Kinderbekkenfysiotherapeute gevolgd en met succes afgerond.
2008: Zwangerschapseducatie (NVFB ZwangerFitdocent®)
2012: Bekkenfysiotherapie (Master)
2014: Bekkenpijn, methode Cecile Röst
2016: Stuitpijn
2018: Kinderbekkenfysiotherapie
2023-2024: Echografie bekkengebied

Isabel Mewha
… is in 2020 in dienst gekomen bij FYSIO-TEAM en heeft intussen de opleiding voor Zwangerschapseducatie/-training (ZwangerFit, Yvlo) voltooid en is daarna direct enthousiast geraakt in het behandelen van het Bekkengebied en de bekkenproblematiek.
2020: Zwangerschapseducatie (NVFB ZwangerFitdocent®)
2023: Bekkenfysiotherapie (Master)
2023: Stuitpijn
2023-2024: Echografie bekkengebied

Verwijzing en vergoeding
De behandeling van de bekkenfysiotherapeut vindt vaak plaats op verwijzing van de huisarts of specialist (bijvoorbeeld de uroloog, gynaecoloog, seksuoloog of revalidatiearts, of op advies van een verloskundige of incontinentieverpleegkundige). De bekkenfysiotherapeut is sinds 1 januari 2006 wel direct toegankelijk, wat betekent dat er i.p. geen schriftelijke verwijzing noodzakelijk is. Alle ziektekostenverzekeraars vergoeden bekkenfysiotherapie uit de aanvullende verzekering (AV). In enkele gevallen is vergoeding van bekkenfysiotherapie uit de basisverzekering (BV) mogelijk. Uw therapeut informeert u hierover.
Specifiek hierbij is de vergoeding van de therapie bij urine-incontinentie. Wanneer hiervoor verwezen is dient dit uitgevoerd te worden door een geregistreerd bekkenfysiotherapeut en wordt dit de eerste 9x vergoed uit de BV (let op, de BV kent een eigen risico). Zonder verwijzing gelden hierbij deze specifieke regels niet.
Indien er geen vergoeding (meer) mogelijk is, ontvangt u een particuliere nota. De tarieven vindt u op het prikbord in de wachtkamer en op de website van de praktijk.

ZwangerFit®
Op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur verzorgen Anouk en Isabel de NVFB-ZwangerFit®-training. Deze is bedoeld voor de actieve vrouw in haar gehele zwangerschapsperiode en daarna. De training kan tijdens de zwangerschap ( v.a. 16 weken) en na de zwangerschap v.a. 6 weken tot 9 maanden gevolgd worden.
Doelstelling tijdens de zwangerschap is de fitheid en de spierkracht van alle spieren langer vast te houden, naast het preventief trainen van bekken- en bekkenbodemspieren. Een goede conditie tijdens de bevalling kan u helpen het herstel na de bevalling te bevorderen.
Doelstelling na de zwangerschap is het verlies aan conditie en spierkracht t.g.v. de zwangerschap weer op verantwoorde wijze op te bouwen. Hierdoor gaat u zich fitter en energieker voelen. Naast de algemene fitness wordt speciale aandacht besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem.

Meer informatie? Informeer bij de centrale balie of bij de bekkenfysiotherapeut.