Manuele Therapie

Wat is Manuele Therapie?

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te ver­beteren. Hiervoor gebruikt de manueel thera­peut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen,begeleidingeninzichtingezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daar­mee wordt extra kennis opge­daan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.

FYSIO-TEAM

Twee van onze manueel thera­peuten werken volgens de opleiding manuele therapie S.O.M.T. (www.SOMT.nl) en één therapeut volgde de opleiding volgens methode van der Bijl (www.manueletherapie.nl).

Deze opleidingen hebben een iets ander uitgangspunt en accent­verschil voor het onder­zoek en de behandeling. Echter het uiteindelijke doel is gelijk: de patiënt weer pijnvrij te kunnen laten functioneren.

Een van onze therapeuten is ver­bonden aan het Schouder­net­werk Noord-Brabant.

Wanneer naar een manueel therapeut?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uit­stekend in staat om de oor­zaak van je klachten te beoor­delen. Zo kan er voor elk lichaam een oplossing op maat worden voorgesteld.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functio­neren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

·         hoofd- en nekpijn in combi­natie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;

·         nek- en schouder­klachten, evt. met uit­straling naar de armen;

·         lage rugklachten, al dan niet met uit­straling naar de benen;

·         hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;

·         RSI klachten in com­bi­na­tie met het slechter kunnen bewegen van de wervelkolom;

·         heupklachten.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Werkwijze manueel therapeut

Intake: snel duidelijkheid

Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merk­baar: je voelt een verbetering van de bewegings­vrijheid en een afname van pijn. Het behandel­programma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, oefeningen, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Kosten
Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie? Informeer bij de centrale balie of bij de manueel ­therapeut.