Artrose

Doelgroeptraining “Omgaan met Artrose”

“Alleen oude mensen hebben artrose”

“Aan artrose is niets te doen”

Twee hardnekkige fabels over artrose. FYSIO-TEAM heeft daar­om een speciaal beweeg­programma voor deze klachten. Tijdens deze training leren u én uw omgeving beter omgaan met uw artrose. Tegelijkertijd bent u lekker en verantwoord aan het bewegen!

DOELSTELLING

Onze doelstelling is dat u na de cursusperiode van 3 maanden in staat bent om zelfstandig verder te gaan met sport­activiteiten, in te stromen in onze reguliere Medische Training of in andere bewegings­programma’s (bijv. voor ouderen).

DOELGROEP

Het programma is bedoeld voor mensen met klachten vanwege artrose, waarbij de leeftijd niet van belang is voor deel­name. Een criterium is dat de deelnemer open staat voor een actieve aanpak en dat er geen zwaarwegende medische bezwa­­ren zijn tegen deelname.

PLAN VAN AANPAK

De cursus ‘Omgaan met artrose’ heeft een tweeledig karakter:

  • het trainen en verhogen van uw belastbaarheid
  • het geven van voorlichting omtrent artrose

Het  trainingsprogramma  bestaat uit 3 onderdelen:

  • Groepstraining: trainingsmomenten waarbij u deels individueel begeleid wordt in onze oefenruimte
  • Vrije training: trainingsmomenten waarbij u zelfstandig traint in onze oefenruimte
  • Activiteiten die u zelfstandig onderneemt zoals bijv. wandelen en fietsen.

Het beweegprogramma is gebaseerd op het protocol van het samenwerkings­verband Fys’Optima en op de richtlijnen van de landelijke beroepsgroep KNGF.

Het programma start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw fitheid, klachtenbeeld en persoonlijke omstandig­heden. Aan de hand van deze gegevens wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld.

Tijdens de cursus vindt er op drie momenten een meting en/of evaluatie plaats, aan de hand waarvan uw programma bijgesteld kan worden. Aan het eind van het programma vindt er een evaluatie plaats met daarin aan­bevelingen om zelfstandig verder te kunnen gaan.

Daarnaast ontvangt u informatie waarbij de manier waarop u en uw omgeving omgaan met uw klachten besproken wordt. Er is een Reader beschikbaar  en een Trainingsmap om uw trainingsresultaten bij te kunnen houden.

PROGRAMMA

Het gehele programma beslaat een tijdstraject van 3 maanden waarin 24 trainingen zijn opgenomen. Tussen de in- en outtake zult u 12 weken trainen, eens per week met persoonlijke begeleiding en eens per week als “vrije training”. Indien gewenst kan er 3 maanden later nog een nacontrole gepland worden.

TARIEF

De prijs van het programma bedraagt € 482,= (prijspeil 2024). In enkele gevallen is een gedeeltelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar mogelijk. Maar indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, is het ook mogelijk de individuele zittings­momenten te declareren, waarbij u de vrije trainingen gratis kunt volgen.

Voor meer informatie hierover en over andere aspecten van dit programma kunt u terecht bij uw fysiotherapeut.

TRAININGSTIJDEN

Voor de doelgroeptraining “Omgaan met Artrose” zijn diverse tijden beschikbaar, zowel ’s-morgens als ’s-middags.

AANMELDEN

Wanneer u geïnteresseerd bent dan kunt u zich wenden tot uw therapeut of u kunt zich aanmelden bij de administratie: 0411-672548 of via www.fysio-team.nl.