TRAININGEN – Algemene informatie

MEDISCHE TRAINING

TRAINING BIJ FYSIO-TEAM…

… is voor veel mensen de oplossing om toch te kunnen sporten, ondanks de aanwezigheid of dreiging van lichamelijke klachten. Om de belastbaarheid van uw lichaam te verhogen en de kans op toename van de klachten te reduceren, kunt u bij ons komen trainen. Afhankelijk van uw doelen kunt u trainen op kracht, lenigheid, balans en/of uw algemene conditie.

Trainingen van FYSIO-TEAM bieden u de ideale mogelijkheid om te werken aan uw persoonlijke doelstellingen. U traint i.p. in een groep, mogelijk gecombineerd met vrije trainingen. U kunt een abonnement Medische Training afsluiten met de keuze uit één maal per week of vaker.
Optioneel kunt u uw voortgang bespreken met uw vaste (specialistische) therapeut. Deze begeleiding is in de vorm van fysiotherapeutische zittingen.

Doelstellingen om deel te nemen aan de Medische Training kunnen heel divers zijn. Specifiek voor ouderen hebben wij een Doelgroeptraining 55-Plus, specifiek afgestemd op verouderingsproblematiek; tarieven en voorwaarden hiervoor zijn gelijk aan de algemene Medische Training.

Daarnaast biedt de praktijk ook specifieke training voor tijdens en na de zwangerschap (ZwangerFit®) en Doelgroeptrainingen bij diverse specifieke aan­doeningen (o.a. COPD, Oncologie, Diabetes type 2 en rugklachten); zie de specifieke folder of vraag hiernaar bij uw therapeut.

LOCATIE EN TRAININGSTIJDEN

De trainingen vinden plaats op de locatie Breukelsplein te Boxtel; voor trainingen op de locatie Liempde kunnen individuele afspraken gemaakt worden.
De groepstrainingen vinden plaats op alle werkdagen in de ochtend, avond en soms ’s-middags. Voor vrije trainingen zijn diverse tijden beschikbaar, zowel ’s-morgens als ’s-middags. Er worden altijd vaste trainingstijden afgesproken, maar inhalen op andere tijden kan in overleg.

KENMERKEN MEDISCHE TRAINING

 • Abonnementskeuze 1 x per week of 2- 3 x per week
 • Algemene begeleiding therapeut tijdens de groeps­training
 • Groepstraining evt. i.c.m. vrije training1
 • Schema trainingstijden beschikbaar op het publicatie­bord en op de website
 • Trainingsabonnement geheel op eigen kosten
 • Optionele individuele begeleiding geldt als zitting fysio­therapie; bij medische noodzaak kan dit gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering

1 Gedurende een lopend fysiotherapeutisch traject kan er gekozen worden voor alléén vrije training.

TARIEF

Intake-kosten training2,3 (éénmalig):

 • Nieuwe cliënt (screening en intake) € 65,00
 • Cliënt direct na ander traject (zitting) € 42,00

Bij medische indicatie kan de intake worden gedeclareerd uit uw aanvullende verzekering

Abonnementskosten2,3 (middels aut. incasso):

Training 1 x per week

Maandabonnement                                           € 46,00

Jaarabonnement4, betaling per maand          € 41,25

Jaarabonnement4, betaling ineens                  € 460,=

Training 2-3 x per week

Maandabonnement                                           € 81,60

Jaarabonnement4, betaling per maand          € 73,50

Jaarabonnement4, betaling ineens                  € 816,=

2 prijspeil 2024

3 tarieven trainingen incl. 9% BTW, intake/zitting BTW-vrij

4 jaarabonnement alleen per heel kalenderjaar

AANMELDEN

Wanneer u geïnteresseerd bent dan kunt u zich wenden tot uw therapeut of u kunt zich aanmelden bij de administratie: 0411-672548 of via www.fysio-team.nl

***

IN BEWEGING BLIJVEN !!!

Dagelijks minimaal een halfuur matig-intensief bewegen is het beste, zoals wandelen of fietsen.
Waarom is beweging zo goed:

– glucose wordt makkelijker uit het bloed gehaald en de bloedsuikerspiegel daalt;

– de stofwisseling gaat sneller, het werkt de hele dag door;

– vetten worden verbrand: een handige hulp om gewicht te verliezen of om op gewicht te blijven;

– spieren worden sterker en botten worden steviger;

– je voelt je alle dagen fitter en minder moe, het helpt ook tegen stress;

– betere bloedcirculatie: goed voor hart en bloedvaten.

Je bent nooit te oud of te zwak om met bewegen te beginnen. Het heeft altijd nog zin. Beweging is overal en op allerlei niveaus te bedenken, zelfs oefeningen op een stoel. Wel is het verstandig om het langzaam op te bouwen of eerst met de dokter te overleggen. Het kan motiverend zijn om samen met anderen te gaan bewegen. Denk aan wandelgroepen, aan sportverenigingen of aan activiteiten voor senioren.
Bron: www.diabetesfonds.nl

DOELGROEPTRAININGEN

Zie de tabbladen voor de inhoud van de programma’s

Op dit moment zijn de volgende doelgroeptrainingen beschikbaar:

GEZOND BEWEGEN BIJ COPD
maandag 15.20 – 16.20
woensdag 15.20 – 16.20
vrijdag 15.20 – 16.20

BEWEGEN MET ONCOLOGIE
maandag 1400 – 15.00

GEZOND BEWEGEN VOOR 55+ERS
woensdag 9.45 – 10.45 en 14.00 – 15.00
vrijdag 9.45 – 10.45

ZWANGERFIT – Fitness tijdens en na de zwangerschap
woensdag 19.00 – 20.00

DGT PARKINSON (PARKINSON-NET)
dinsdag en donderdag van 14.00 – 15.00
woensdag 8.25 – 9.15


REGLEMENT / VOORWAARDEN TRAININGEN

 • Wanneer deelnemer niet of niet recentelijk (laatste drie maanden) bij FYSIO-TEAM getraind heeft of er heeft zich tussentijds een medische cq. fysieke wijziging voorgedaan, is een intake vooraf noodzakelijk
 • Alle particuliere betalingen geschieden per incasso
 • Incassering van de desbetreffende termijn geschiedt bij aanvang van de maand; facturatie van de intake en van de individuele begeleidings­momenten geschiedt aan het einde van de betreffende maand
 • Het maandabonnement geldt voor onbepaalde tijd (opzeg­termijn van drie maanden), een jaarabonnement wordt jaarlijks opnieuw afgesloten en specifieke abonnementen (doelgroeptrainingen) hebben een vaste duur
 • Opschorten van trainingsmaanden is alleen mogelijk bij een maand­abonnement en wanneer dit minimaal 1 maand ervoor is doorgegeven; bij opschorten van de training voor meer dan 2 maanden kan er geen toezegging worden gedaan over beschikbaarheid van uw gewenste training
 • Opschorting van trainingsmaanden bij een jaar­abonne­ment of doelgroeptraining kan alleen bij onvoorziene omstandigheden en middels een schriftelijk verzoek aan het management
 • Elke mutatie (betalingstermijn, trainingstijden, opschorting, beëindiging) dient vooraf schriftelijk te worden door­gegeven op een “mutatieformulier trainingen”, beschikbaar bij uw trainer
 • Deelnemers aan trainingen zijn ingedeeld op een vaste tijd. Indien u zelf verhinderd bent of een training vervalt kunt u in overleg met een van de trainers/fysiotherapeuten op een andere tijd inhalen; het schema trainings­tijden vindt u op het publicatiebord en op onze website
 • Trainen kan het gehele jaar door; behoudens het weekend, tijdens feestdagen en sluitingsdagen van de praktijk (max. 2/jaar); tijdens vakantie­periodes zullen de groepstrainingstijden gereduceerd worden
 • Gezien de ruime inhaalmogelijkheden is restitutie bij het uitvallen van een training niet mogelijk
 • In tijdsblokken van de vrije training kan het ook voorkomen dat er geen medewerker aanwezig is in de zaal; u bent dan ook zelf verantwoordelijk voor uw eigen training en volgt uw trainingsinstructies goed op
 • In de oefenzaal hangt het “reglement gebruik oefenzaal”; u wordt geacht hier notie van te nemen en naar te gedragen
 • Bij inschrijving tekent u voor uw eigen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan de trainingen

Ondertekening van de overeenkomst betekent dat u akkoord bent met deze voorwaarden

REGLEMENT GEBRUIK OEFENZAAL

 • De oefenzaal van FYSIO-TEAM is in gebruik voor fysio­therapie en medische trainingen; doel van dit reglement is waarborging van veiligheid, regelgeving geheimhouding medische gegevens en kwaliteit van behandeling cq. training
 • Het overzicht trainingstijden vindt u op het publicatiebord in de gang en op de website
 • In de tijdsblokken van de groepstraining vindt er geen reguliere fysiotherapie plaats en is er een fysiotherapeut/trainer aanwezig voor de begeleiding van de training
 • In de tijdsblokken van de vrije training vindt er ook reguliere fysiotherapie plaats in de zaal. Van de deelnemers van de vrije training (= zonder begeleiding) wordt verwacht dat zij zich zo zullen gedragen, dat de fysio­therapeut en zijn patiënt hier geen hinder van ondervinden
 • In tijdsblokken van de vrije training kan het ook voorkomen dat er geen medewerker aanwezig is in de zaal; u bent dan ook zelf verantwoordelijk voor uw eigen training en volgt uw trainingsinstructies goed op
 • De trainingskaarten staan in een bak in de zaal. Iedere deelnemer kan de kaart daar zelf uit pakken en zorgt ook zelf voor het terugplaatsen op de juiste plek; het is uiteraard verboden kaarten van anderen in te zien
 • De zaal alleen betreden met schoon schoeisel
 • Het gebruik van een handdoek voor op de toestellen is verplicht
 • Zorg voor voldoende vochtopname; u kunt hiervoor gebruik maken van de water­koeler in de oefenzaal. Gaarne uw beker na gebruik opruimen
 • Bij noodgevallen kunt u de bel (rode drukknoppen) gebruiken of u roept een van de medewerkers te hulp; er is een AED aanwezig in de oefenzaal
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigen­dommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw en kan als zodanig niet aansprakelijk gesteld worden. Wij adviseren u om uw waardevolle spullen in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen.
 • Bij inschrijving tekent u voor uw eigen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan de trainingen
 • Ondertekening van de overeenkomst betekent dat u akkoord bent met deze voorwaarden

Directie FYSIO-TEAM BV

Boxtel, 1 januari 2024