Kwaliteit & Privacy

KWALITEITSJAARVERSLAG

Het kwaliteitsjaarverslag kan bij ons opgevraagd worden, o.a. door zorgverzekeraars

PRIVACY

De praktijk handelt geheel volgens de privacywetgeving AVG; klik hier voor het volledige privacyreglement van de praktijk.

PATIËNTENERVARINGSONDERZOEK

Kwaliteit en patiëntervaringsonderzoek Qualiview
Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Qualizorg BV, dagelijks vragenlijsten (Qualiview) naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Met Qualizorg waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt, alles conform de AVG. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen.

U ontvangt een e-mail, waarmee u uw vragenlijst anoniem kunt invullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u meer informatie vinden op www.qualiview.nl of via deze site contact opnemen met Qualizorg.