Missie van de praktijk

FYSIO-TEAM is een praktijk voor fysiotherapie die tot doel heeft patiënten en cliënten, met klachten van en/of vanuit het bewegingsapparaat, te onderzoeken en behandelen.
De praktijk richt haar activiteiten op patiënten met (dreigende) klachten van het bewegingsapparaat en richt zich vooral op het actief bewegen en participatie aan de samenleving.

In de praktijk zijn meerdere disciplines werkzaam. De problemen die aan het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam kunnen ontstaan zijn zo verschillend van aard en soms dermate complex, dat de praktijk meerdere disciplines in huis heeft om die klachten te onderzoeken en behandelen. Alle vakgebieden werken geïntegreerd samen om achter de oorzaak van de klachten te komen en om deze samen zo doeltreffend mogelijk te verbeteren. Daardoor kunnen we onze patiënten een optimale behandeling bieden. 

Om tot een optimale zorgverlening te komen, zowel voor het individu als voor de maatschappij, hanteert de praktijk de volgende kernwaarden:

 • Cliënttevredenheid – Het streven van de praktijk is erop gericht om het welzijn van haar patiënten te vergroten of te behouden. De basis van het kwaliteitsbeleid van FYSIO-TEAM ligt bij de cliënten; de cliënttevredenheid is daarom een belangrijk meetpunt binnen het kwaliteitssysteem. 
 • Diversiteit – Het bieden van een totaalpakket aan fysiotherapeutische zorg middels het bieden van een specifieke samenstelling aan samenwerkende en elkaar versterkende  verbijzonderingen / specialisaties / netwerken binnen de praktijk.
 • Continuïteit – Garanderen continuïteit, o.a. door te streven naar 2 à 3 personen per specialisatie.
 • Kwaliteit – Het kwaliteitssysteem dient niet alleen ter borging van het huidige kwaliteitsniveau, maar dient tevens om de prestaties van FYSIO-TEAM continu en planmatig te verbeteren. 
 • Doelmatigheid en effectiviteit – Het optimaal bieden van doelmatige en doeltreffende zorg middels het up to date houden van kennis, inzet van richtlijnen en het kwaliteitsbeleid van het KNGF.
 • Bereikbaarheid – Praktijk wil op alle vlakken goed bereikbaar zijn. Enerzijds is dat fysiek (duidelijke openstelling van de praktijk, goed toegankelijk voor iedereen), anderzijds telefonisch (volledige bereikbaarheid tijdens openingstijden) en digitaal (website, Facebook).   
 • Therapietrouw – Komen tot een optimale therapietrouw middels instructie en uitleg over oorzaak en gevolg van de klacht.
 • Zelfredzaamheid – Komen tot therapie-onafhankelijkheid middels het bevorderen en instrueren van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
 • Samenwerking (intern) – Samenwerking tussen de diverse specialisaties binnen de praktijk, wat de kwaliteit van behandelingen zal bevorderen (intercollegiaal overleg).
 • Samenwerking (extern) – Streven naar een actieve en resultaatgerichte samenwerking met relevante partijen in de gezondheidszorg, zoals overige lokale paramedici (mn. andere disciplines), verwijzers, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. 
 • Innovatief – Het fungeren als een innovatieve praktijk op de fysiotherapiemarkt middels het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwingsprojecten.

De praktijk tracht ook voor alle medewerkers een prettige en veilige werkomgeving te zijn. Voor het uitvoeren van de taken dienen de omstandigheden zo optimaal mogelijk te zijn en er wordt gestreefd naar duidelijke regelgeving binnen de praktijk. Er dient een goede afstemming te zijn tussen de belangen van de patiënt, van de praktijk en van de medewerker.