Echografie

OP DIT MOMENT BIEDT PRAKTIJK ALLEEN ECHGRAFIE T.B.V. DE GEBIEDEN: SCHOUDER – KNIE – ENKEL/VOET

Echografie Musculo-skeletaal

Binnen onze praktijk kan echografie gebruikt worden als aanvullend onderzoek binnen het reguliere onderzoek. Hierdoor kunnen twijfels worden weggenomen, vermoedens worden bevestigd en kan het behandelplan worden geoptimaliseerd. Tijdens een echografie wordt weefsel, zoals pezen, spieren, slijmbeurzen en banden, in beeld gebracht, maar het kan ook ingezet worden binnen de Bekkenfysiotherapie. Op onze website vindt u welke specifieke onderdelen van het lichaam middels echografie onderzocht kunnen worden, alsmede specifieke informatie over deze techniek.

Aanmelding – U kunt zich met of zonder verwijzing aanmelden en uw therapeut kan de keuze voor echografie voorleggen.
Specifieke aanmeldingen voor echografie zullen altijd opgestart worden als een regulier therapeutisch traject.

Kosten – Daar echografie ingezet wordt als onderdeel van uw intake, onderzoek en behandeling zal er altijd een intake gevolgd door een behandeling worden gedeclareerd.
Vergoeding en tarieven vindt u op onze website
www.fysio-team.nl.