Etalagebenen

LOOPTRAINING BIJ CLAUDICATIO INTERMITTENS

Voor info-film klik hier.

Deze informatie is bedoeld voor patiënten met Claudicatio Intermittens, ofwel “etalagebenen”, gemaakt door het Netwerk Looptherapie Den Bosch. Het netwerk bestaat uit fysiotherapeuten uit de regio Den Bosch die gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met etalagebenen. Door de koppeling van de fysiotherapeuten in het netwerk wordt meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en neemt de kwaliteit van het behandelen toe. Zie hiervoor de site https://claudicatio.cebp.nl.

Uit onderzoek is gebleken dat looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut een beduidend beter resultaat geeft dan alleen een loopadvies of andere training. Behalve de functionele verbeteringen, zoals loopafstand, neemt de kans op een operatie en invaliditeit af. Tevens wordt ook het risico op andere hart- en vaataandoeningen aanzienlijk verminderd.

Inleiding.
Na een stukje lopen komt pijn, kramp, moeheid of een doof gevoel in uw been opzetten. Steeds moet u even stilstaan om de klachten te laten zakken. Dat kan wijzen op etalagebenen.

Blijf niet met klachten rondlopen.
Heeft u mogelijk etalagebenen, dan is het goed om uw huisarts of fysiotherapeut te raadplegen. Met een goede aanpak zullen de klachten op den duur meestal niet verder toenemen of zelfs afnemen en kan invaliditeit worden voorkomen. Als deskundige van het dagelijks bewegen kan de fysio­therapeut bepalen wat voor u de juiste aanpak is.

Wat zijn etalagebenen precies?
De klachten ontstaan doordat de bloedvaten van het been door ader­verkalking vernauwd zijn. Er kan onvoldoende bloed, en dus zuurstof, naar de beenspieren worden aangevoerd. Dat zorgt voor pijnklachten tijdens het lopen, in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld waardoor de klachten snel afnemen.

Problemen en klachten.
De pijn kan uw dagelijks leven behoorlijk verstoren. Thuis, op uw werk, in sociale contacten. Bovendien vermindert uw conditie als u door de klachten te weinig beweegt. Naast pijn kunt u last krijgen van koude voeten en wondjes genezen minder goed en gaan soms zweren. Ook kan het been rood verkleuren als u het laat hangen en juist bleker worden als u het optilt. Als het bloedvat zo ernstig vernauwd is dat het wordt afgesloten, krijgt het been ook bij rust te weinig zuurstof en blijft de pijn aanwezig.

Risicofactoren voor het ontstaan van etalagebenen.
Wat voor hart- en vaatziekten in het algemeen geldt, gaat ook op voor etalagebenen. Roken is de grootste risicofactor. Wie een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte in het bloed of suikerziekte heeft, kan eerder etalagebenen krijgen. Ook overgewicht en te weinig beweging zijn risico­factoren; soms ‘zit het in de familie’. Meerdere risicofactoren versterken elkaar.

Wat kunt u zelf doen?
De klachten zijn vervelend, maar hoeven niet ernstig te zijn. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Een belangrijk deel van de behandeling heeft u in eigen hand. Stoppen met roken, de juiste hoeveel­heid beweging en eventueel afvallen zijn de belangrijkste aandachtspunten. Verder is een goede voetverzorging belangrijk.

Wandelen.
Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook al krijgt u er pijn door. Door elke dag te wandelen verbetert de bloedtoevoer in de benen. Geleidelijk kunt u steeds langer zonder klachten lopen. Ook als de dagelijkse wandelingen geen merkbare verbeteringen op­leveren, kunt u er het beste gewoon mee door gaan. Als u ermee stopt, zult u sneller klachten krijgen. Bent u onzeker over uw mogelijk­heden, vraag dan bij uw fysiotherapeut advies en begeleiding om op een verantwoorde manier te bewegen.

De behandeling van etalagebenen.
De behandeling wordt meestal opgestart door een vaatchirurg. Dit kan bestaan uit een wandeladvies of doorverwijzing naar een fysiotherapeut voor de begeleiding van looptraining. Soms is een chirurgische ingreep of dotteren nodig om de vernauwing van het bloedvat op te heffen. Ook na een dergelijke operatie kan fysio­therapeutische begeleiding gewenst zijn. Er kunnen medicijnen worden gebruikt om de risicofactoren te beïnvloeden, maar deze zijn geen ver­vanging voor looptraining, stoppen met roken, dotteren of een chirurgische ingreep.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?
Door de pijn bent u geneigd minder te gaan bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven.

Looptraining.
De fysiotherapeutische begeleiding zal voornamelijk gericht zijn op het vergroten van de loopafstand, het verbeteren van uw conditie, uw looppatroon en het overwinnen van mogelijke angst voor inspanning. Vooral het looppatroon is van belang. Om de pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere, geforceerde manier lopen. Dit kost veel energie, dus zuurstof. Een betere looptechniek­ zorgt voor een afname van het zuurstofverbruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten. Verder zal de fysiotherapeutische begeleiding gericht zijn op het stimuleren van een actieve leefstijl.

Advies.
Het geven van de juiste informatie en goede voorlichting is een essentieel onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling van etalagebenen. Om blijvend resultaat te boeken, is immers vaak een verandering van uw gedrag nodig. Voor een duurzaam resultaat zal de fysiotherapeut ook adviseren in bewegingsactiviteiten die u zelfstandig kunt uitvoeren en die bij u passen.

Verwijzing en vergoeding.
Informeer voor een fysiotherapeutische behandeling bij uw huisarts, fysiotherapeut of vaatchirurg. Meestal kan de looptraining vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Ministry of silly walks