Fysiotherapie

FYSIO-TEAM Boxtel / Liempde bestaat uit een team van fysio­thera­peuten met diverse specialisaties, waarbij in de gezamenlijke visie het gezond bewegen centraal staat. Door de juiste inzet van therapie, training en combi­naties hiervan zal een adequate behandeling worden samengesteld.

Visie: Fysiotherapie staat voor optimaal inspelen op de zorgvraag voor wat betreft het houdings- en bewegings-­apparaat. De actieve leefstijl staat hierbij voorop en er zal ook altijd aandacht zijn voor zelf­management.

Kwaliteit: Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteits­register van het KNGF en in de deel­registers van de specialisaties. De praktijk is gecertificeerd in het ka­der van Harmonisatie Kwaliteit Zorg­­sector (HKZ) en voldoet volledig aan de privacyregelgeving.

Aanmelden kan aan de balie (Boxtel), via de intercom (Liempde), telefonisch, via email of middels de website.
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden op een specifieke locatie, door een gespecialiseerde fysiotherapeut of een fysio­therapeut(e) van uw voorkeur.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF): U kunt bij ons terecht voor behandeling met of zonder ver­wijzing. In het geval dat een verwijzing wel nodig is, zal uw therapeut dit met u bespreken. Voor behande­ling aan huis of bij chronische indicatie is een verwijzing van uw arts altijd nodig. Zie ook de informatiefolder DTF.

Behandeling:  Elk behandeltraject start met een intake, waarin het behandelvoorstel met u zal worden besproken. Indien gewenst zal de behandeling worden overgenomen door een andere (meer gespeciali­seerde) therapeut.

Aan-huis behandeling of in een instelling is op ver­wijzing van uw arts altijd mogelijk. Voor instellingen zijn vaste thera­peuten aangewezen, waar­door de lijnen met de verzorging kort en doeltreffend zijn.

Openingstijden: De centrale administratie is bereikbaar van 8.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. Behandelingen vinden in de regel plaats tussen 8.00-18.15 uur. De locatie Boxtel is ’s avonds geopend voor trainingen. In het weekend is de praktijk gesloten.

Medische training: De praktijk beschikt op beide locaties over een uitgebreide oefenzaal, geschikt voor zowel individuele medische training in het kader van de behande­lingen als voor groepstrainingen*. Informatie hierover kunt u inwinnen bij uw fysio­therapeut of lezen op de website of in de desbetreffende folder. Gebruiksregels oefenzaal vindt u in de zaal.

Onze doelgroeptrainingen*:
▪ Artrose, 55-plus, Training Ouderen
▪ COPD / longproblematiek
▪ Diabetes Mellitus type II / suikerziekte
▪ Obesitas / overgewicht
▪ Lage Rug, RSI / klachten arm-nek-schouder
▪ Oncologie / tijdens en na de behandeling
▪ ZwangerFit® / tijdens en na zwangerschap
* Enkele trainingen alleen op locatie Boxtel

Aangesloten bij:
▪ SCHOUDERNETWERK N-Brabant
▪ CHRONISCH ZORGNET (PAV/etalagebenen, COPD, Covid-herstelzorg)
▪ PARKINSON-NET
▪ Fyneon, Onconet (oncologie)
▪ Fysergo (arbeidsfysiotherapie)
▪ FYS’OPTIMA: meer info www.fysoptima.nl
▪ Netwerken regio’s Den Bosch en Eindhoven   m.b.t. COPD (longen), GERIATRIE (ouderen), STROKE (beroerte)
▪ ZORGGROEP ’s-Hertogenbosch (COPD, DM2)

Specialisaties:

MANUELE THERAPIE
gespecialiseerd in gewrichtsklachten, mn. van de wervelkolom en schouders  –  Kees Verschoor, Marcel van Engelen, Ties van Moll

OEDEEMFYSIOTHERAPIE
gericht op lymfoedeem, veneus oedeem en lipoedeem (vetzwelling), tevens bandagering  – Elly Martens

BEKKENFYSIOTHERAPIE, tevens kinderbekkenfysiotherapie
bij alle klachten in en rond het bekken en bij zwangerschap; bij inwen­dige behandeling is een specifieke verwijzing verplicht  –  Anouk Kappen, Isabel Mewha (i.o.)

GERIATRIE FYSIOTHERAPIE
gericht op kwetsbare ouderen – Yvonne Sijbers, Moniek Saris (io)

CHRONISCHE AANDOENINGEN, OUDEREN – Yvonne Sijbers, Moniek Saris, Kees Verschoor, Ankie van der Sloot

ARBEIDSFYSIOTHERAPIE
bij alle arbeidsgerelateerde klachten –  Kees Verschoor, Ankie vd Sloot

FYSIOTHERAPIE BIJ ONCOLOGIE
begeleiding, behandeling en training tijdens en na de behandeling van kanker  – Elly Martens, Dionne van Vlerken (i.o.)

DRY NEEDLING1, MEDICAL TAPING2
technieken voor pijnbehandeling, ontspanning etc. (zie ook de specifieke folders) –  Kees Verschoor (1,2), Marcel van Engelen (1,2), Ankie van der Sloot (1,2), Moniek Saris (2), Isabel Mewha (2)