Oncologiefysiotherapie

Een oncologiefysiotherapeut onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen die lichamelijke klachten en vermoeidheid ervaren door kanker. De oncologiefysiotherapeut kan adviezen geven over het bepalen van uw grenzen en het opbouwen van uw conditie en kan u helpen bij het aanleren van zelfmanagement (oefenen en trainen). Binnen onze praktijk kunt u ook deelnemen aan de doelgroeptraining “Oncologie”.

Tevens kunt u begeleid of doorverwezen worden in het behandelen van eventueel voorkomend lymfoedeem en kunt u adviezen en oefeningen krijgen ter ontspanning.

Aanmelding – U kunt zich zonder verwijzing aanmelden, maar voor mogelijke vergoeding uit het basispakket dient u een verwijzing te hebben.

Kosten – Oncologiefysiotherapie valt voor de zorgverzekering onder fysiotherapie. Afhankelijk van de indicatie wordt het uit het basispakket of de aanvullende verzekering vergoed. Meer info: www.fysio-team.nl.