Reïntegratietraining

Aktieve aanpak…

Een herstelbegeleidingstraject waarbij op basis van een analyse een keuze gemaakt uit een behandeling van de aandoening, aanleren van vaardigheden om adequaat met de klacht in het werk om te gaan, training van fysieke vermogens om de belastbaarheid in evenwicht met de werkbelasting te brengen of een combinatie hiervan.

Het reïntegratie-programma is een op maat gemaakt programma; dat wil zeggen dat aan de hand van een intake een individueel programma zal worden samen­gesteld met als doel optimaal herstel en functioneren op de werkvloer. Na een totaal individueel onderzoek, functie-analyse en specifieke belastbaarheids­testen wordt het ‘plan van aanpak’ opgesteld.
De werknemer wordt geleerd zelf op een gezonde manier met z’n werkbelasting om te gaan en hoe er op een aktieve manier gewerkt kan worden aan het herstel. Een dergelijk gedragsgeoriënteerde aanpak zal een duurzaam herstel ten goede komen.

FYSIO-TEAM VOOR BEDRIJVEN: Produkten Fys’Optima

Fysiek trainingstraject op maat

Een gedragsgeoriënteerde actieve training met als doel:

  • de belast­baar­heid te trainen, aangepast aan de werksituatie
  • stimuleren van adequaat herstelgedrag en een actieve leefstijl

Produkten:

– Arbeidsfysiotherapeutische intake

– Fysiotherapeutische behandeling

– Werkplektraining

– Fysiofitness