Arbocuratieve zorg

Arbeidsfysiotherapie bevordert reïntegratie

Verminder en voorkom verzuim door middel van (multidisciplinaire) arbeidsgerichte behandelprogramma’s
Ziekteverzuim kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks veel geld. Snelheid is dan ook een sleutelbegrip als het gaat om het bestrijden en terugdringen van het verzuim. FYSIO-TEAM heeft hiervoor produkten ontwikkeld en biedt hiervoor de mogelijkheid voor op-maat interventie-afspraken voor bedrijven.

Bespaar op verzuim door middel van (vroegtijdige) interventie
Bij ziekte van een werknemer lopen de kosten voor een ondernemer al snel op zoals loondoorbetaling en vervangingskosten. Het is dus zaak om het verzuim zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk zelfs helemaal te voorkomen. Belangrijk daarbij is een snelle en adequate reactie als een werknemer klachten ontwikkelt.
In samenwerking uw arbo-dienst of verzuim-medewerker biedt FYSIO-TEAM hiervoor tijdige en snelle interventies. Met behulp van arbeidsfysiotherapie, reguliere en specifieke behandelingen en/of trainingen worden de klachten van de werknemers duurzaam aangepakt.Door de aanwezigheid van vrijwel alle specialisaties zal de meest adequate therapievorm worden gekozen.  Zo nodig wordt gekozen voor een multidisciplinaire aanpak waarbij de arbeidsfysiotherapeut in het behandeltraject intensief samenwerkt met de persoonlijk begeleider (psycholoog) en arbeidstrainer van de cliënt.

De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat bedrijven die kiezen voor professionele interventie enorme besparingen op het verzuim hebben behaald.

Snelle actie bij klachten is belangrijk
Maar arbeidsfysiotherapie is meer dan een instrument om het verzuim terug te dringen. Het werkt ook preventief en kan dus verzuim voorkomen. Dit blijkt ook uit ervaringen van deelnemende bedrijven. Er ontstaat een andere verzuimcultuur. Aandacht voor gezondheid en welzijn van medewerkers wordt een vanzelfsprekend onderdeel van de werkzaamheden van leidinggevenden. Dat heeft positieve effecten op het P&O-beleid.
FYSIO-TEAM geeft werkgevers inzicht in de aard van de fysieke problemen van medewerkers en de oorzaken daarvan. Tevens draagt FYSIO-TEAM bij in de zoektocht naar oplossingen om de risico’s op herhaling zo beperkt mogelijk te maken. Daarmee kan FYSIO-TEAM de opdrachtgever / werkgever dus van waardevolle managementinformatie voorzien.

FYSIO-TEAM biedt met arbeidsfysiotherapie zowel werkgevers als werknemers een zorgvuldige en snelle aanpak van lichamelijke klachten en toont zich daarmee de ideale partner voor een gezonde leefstijl.

FYSIO-TEAM VOOR BEDRIJVEN: Produkten Fys’Optima

Voor lokale bedrijven is het mogelijk gebruik te maken van de producten en diensten van Fys’Optima, als onderdeel van hun gezondheids- of verzuimmanagement. Met bedrijven kunnen afspraken worden vast­­gelegd omtrent de omvang van de interventie­mogelijkheden met bijbehorende prijsstelling en de verantwoorde­lijkheid van alle betrokkenen in het verzuimbegeleidingproces.

Produkten:

– Arbeidsfysiotherapeutische intake

– Arbeidsfysiotherapeutisch consult

– Fysiotherapeutische behandeling