Arbeidsfysiotherapie

Een arbeidsfysiotherapeut is erop gericht om met haar specifieke deskundigheid bedrijven te ondersteunen bij het verminderen, cq voorkomen, van verzuim.

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. Een werknemer kan terecht voor een intake of arbeidsfysiotherapeutisch consult. Hiervan ontvangt de werkgever/verwijzer een overzichtelijk verslag met eventueel een voorstel voor interventie; hiervoor zijn vaste produkten beschikbaar, maar in veel gevallen zal er sprake zijn van maatwerk.

Ook op het gebied van life-style en preventie zijn uitgebreide mogelijkheden, zowel op individueel, op afdelings- als op bedrijfsniveau.

FYSIO-TEAM richt zich sinds 2003 op de tak Arbeidsfysiotherapie, deels met werkzaamheden voor landelijke reïntegratiebedijven, deels met de uitvoering van zelf opgezette trajecten voor plaatselijke bedrijven. Naast het complete aanbod is er hierbij ook grote aandacht voor snelle interventie en voor korte lijnen met het bedrijf en de bedrijfsarts.
Wij zijn er van overtuigd dat we u diensten kunnen leveren die werkelijk bijdragen aan een positief arbeidsklimaat en een lager verzuim, tegen een goede prijs. Door ontdubbeling van de kosten van reguliere fysiotherapie wordt een belangrijk deel van de behandelkosten veelal gefinancierd via de zorgverzekering van de medewerker.

Binnen FYSIO-TEAM zijn twee geregistreerde arbeidsfysiotherapeuten werkzaam:
– Kees Verschoor
– Ankie van de Sloot-Neggers

Een actieve benadering van de door de cliënt gepresenteerde problematiek staat centraal.

Overzicht van onze diensten arbeidsfysiotherapie:
1. Intake en behandeling
– Arbocuratieve zorg
– Diverse trainingstrajecten
2. Leefstijl en bewustwording
– Als basis hiervan wordt gebruik gemaakt van de HealthCheck
3. Preventie
– Werkplekonderzoek / Quick Scan

Overzicht samenwerkingsverbanden:
Fys’Optima (landelijke keten voor reguliere en arbeidsfysiotherapie)
Oude Vrielink Gezondheidsmanagement (reïntegratieketen vnl. gericht op vleesverwerkende industrie, bijv. VION)