Werkplektraining

Door de arbeidsfysiotherapeut zal op de werkplek zelf worden getraind, met als doel de vaardigheden en fysieke vermogens beter af te stemmen op de werkbelasting.

FYSIO-TEAM VOOR BEDRIJVEN: Produkten Fys’Optima

Wanneer de oorzaak van het probleem op de individuele werkplek ligt, is waarschijnlijk een werkplekinstructie van een arbeidsfysiotherapeut geïndiceerd. Voor een beschrijving van de produkten, klik hier.

FYSIO-TEAM heeft zowel ervaring in het geven van individuele als groepsvoorlichting. Voorbeelden hiervan zijn instrucies over werkhouding, tiltraining en het toepassen van micropauzes.

Voorbeelden:
Folder tiltraining