RSI

Geef RSI geen KANS

Vandaag de dag werkt of speelt bijna iedereen thuis of op het werk met een beeldscherm, toetsenbord en muis. Er is bijna geen baan meer te bedenken zonder beeldscherm. We leven midden in het informatietijdperk met alle voordelen van dien. Maar er zijn ook nadelen, want werken met de computer is mentaal inspannend en lichamelijk bewegingsarm. Het is niet verwonderlijk dat computerwerk een steeds belangrijker oorzaak is van gezondheidsklachten.
Het werken of spelen met beeldschermen kan zelfs leiden tot een beroepsziekte die we Repetitive Strain Injuri (R.S.I.) noemen; tegenwoordig spreken we van Klachten Arm, Nek, Schouder oftewel K.A.N.S.

Naast klachten die veroorzaakt worden door beeldschermwerk kunnen deze klachten natuurlijk ook ontstaan door andere werkzaamheden waarbij veel repeterende handelingen verricht worden of waarbij vanuit een ongunstige houding gewerkt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan productiewerk, een kapper, monteurs, het werken achter de kassa etc.

Doelgroeptraining bij R.S.I . klachten
FYSIO-TEAM heeft een doelgroeptraining ontwikkeld welke zich richt op een gezonde levensstijl en op werkplezier. Goede ergonomie is een belangrijke factor om gezond werken te bevorderen, maar net zo belangrijk is het leren luisteren naar signalen van ons eigen lichaam als reactie op onze manier van denken en met elkaar omgaan.

Doelstellingen Doelgroeptraining:
1. Benutten van de positieve aspecten van het groepsproces, zoals de stimulerende werking van oefenen in groepsverband en het “lotgenotencontact”, waardoor ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
2. Koppeling van training aan een informatietraject zal een meerwaarde opleveren, waardoor de kans op het terugkeren van de klacht afneemt en/of het omgaan met de aandoening een betere plaats in het functioneren krijgt.

Tevens werken we aan:
– Verhoging belastbaarheid, zowel lokaal als totaal
– Meer kennis op gebied van oorzakelijkheid van betreffende klacht
– Beter inzicht in herstelmechanismen van het lichaam
– Meer adequaat gedrag in de omgang met de klacht, zowel thuis als op het werk

Omschrijving:
Er is een gericht actief programma opgesteld, waarin er naast individuele trainingen en voorlichting ook groepstrainingen en informatieavonden worden gegeven.
Het hele protocol duurt 3 maanden en zal bestaan uit 2 trainingen per week. Deze worden door de fysiotherapeut minimaal één maal per week individueel begeleid.
Om uw lichaam tijdens het trainingsprogramma zowel binnen als buiten de praktijk op een juiste intensiteit te belasten, zal er voor de aanvang van de training een intake worden uitgevoerd.
In de informatie-map wordt een specifiek stappenplan gehanteerd om een individueel programma van actie-punten te kunnen samenstellen. Alle thema’s die in deze reader worden besproken, zijn in het plan verweven als onderdeel van een gezonde stijl van leven en werken. Inclusief manieren om te kunnen ontspannen en te herstellen van inspanningen.
Het doel van het stappenplan is het bevorderen van zelfbewustwording en zelfverantwoordelijkheid.

Vaste programmaonderdelen
– Individuele intake vooraf aan het programma
– 26 Trainingen, waarvan er minimaal één per week plaats heeft tijdens een doelgroeptraining
– Individuele contactmomenten, gekoppeld aan groepstraining:
• Nulmeting (i.p. eerste training), 2 tussenmetingen en eindmeting/evaluatie
• Individuele instructie- en voorlichtingsmomenten (i.p. 3 x)
– Groepsgewijze voorlichtingsavonden, 1 x gericht op de specifieke doelgroep en 1 x algemene trainingsleer

TARIEF

De prijs van het programma bedraagt € 420,= (prijspeil 2017). In enkele gevallen is een gedeeltelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar mogelijk. Maar indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, is het ook mogelijk de individuele zittings­momenten te declareren, waarbij u de vrije trainingen gratis kunt volgen.

Voor meer informatie hierover en over andere aspecten van dit programma kunt u terecht bij uw fysiotherapeut.

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot:
Kees Verschoor
of
Ankie van der Sloot – Neggers
Algemeen en arbeidsfysiotherapeuten

AANMELDING
Aanmelden voor de doelgroeptraining RSI kan bij onze fysiotherapeuten of bij de secretaresse.