Obesitas

Beweegprogramma Obesitas / Overgewicht

Voor info-film klik hier.

Doelgroeptraining Obesitas / Overgewicht
Overgewicht is wereldwijd een groeiend probleem. Over­gewicht kan leiden tot ernstige gezondheids­klachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaat­ziekten, aandoeningen van de inwendige organen en skeletafwijkingen, maar ook tot verkorting van de levens­verwachting. De Fys’optima prak­tijken hebben daar­om een speciale cursus ontwikkeld om dit probleem samen met u aan te pakken.

Doelstelling
Het doel van de cursus is het verbeteren van de algehele conditie, het doen toenemen van de hoeveelheid spier­weefsel en afname van het vetpercentage, wat op termijn  zal resulteren in gewichtsverlies.

Onze doelstelling is dat u na de cursusperiode van 3 maanden in staat bent om zelfstandig verder te gaan met eigen sport­activiteiten of in te stromen in onze reguliere Medische Training.

PLAN VAN AANPAK
Het programma start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw fitheid, klachtenbeeld en persoonlijke omstandig­heden. Aan de hand van deze gegevens wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld. Tevens ontvangt u relevante informatie om optimaal met uw gewicht om te gaan. Er worden aan het begin, tussentijds en op het einde specifieke testen uitgevoerd. Zo voelt u niet alleen verbetering, maar zie je het ook!

PROGRAMMA
Het gehele programma beslaat een tijdstraject van 3 maanden waarin 24 trainingen zijn opgenomen. Tussen de in- en outtake zult u 12 weken trainen, minimaal eens per week met persoonlijke begeleiding. Indien gewenst kan er 3 maanden later nog een nacontrole gepland worden.
Het beweegprogramma is gebaseerd op het protocol van het samenwerkings­verband Fys’Optima en op de richtlijnen van de landelijke beroepsgroep KNGF

TARIEF
De prijs van het programma bedraagt € 420,= (prijspeil 2017). In enkele gevallen is een gedeeltelijke vergoeding van uw zorgverzekeraar mogelijk.

Indien door gevolgen van uw overgewicht de training medisch geïndiceerd is en u voldoende aanvullend ver­zekerd bent, is het ook mogelijk de zittings­momenten met persoonlijke begeleiding te declareren. In dat geval kunt u de vrije trainingen gratis volgen.

Voor meer informatie hierover en over andere aspecten van dit programma kunt u terecht bij uw fysiotherapeut.

TRAININGSTIJDEN
De doelgroeptraining “Obesitas” vindt plaats op:

  • dinsdag en vrijdag 14.00-15.00 uur
  • maandag 16.30-17.30 uur

U dient een van deze trainingen te volgen, waarbij de 2e training van de week op een andere tijd kan plaats­vinden.

AANMELDEN
Wanneer u geïnteresseerd bent dan kunt u zich wenden tot uw therapeut of u kunt zich aanmelden bij de administratie: 0411-672548 of via www.fysio-team.nl.
Voor meer informatie klik hier.