Diabetes type 2

Beweegprogramma Diabetes Mellitus 2

Voor info-film klik hier.

Doelgroeptraining Diabetes Mellitus type II (Suikerziekte)

Uit onderzoek is gebleken dat bewegen voor mensen met diabetes (suikerziekte) kan leiden tot minder medicijn­gebruik. Tevens verbetert de kwaliteit van leven door toename van de algehele conditie en gewichts­afname en kan het complicaties van diabetes op de lange termijn voorkomen. Het is echter van belang dat het bewegen goed wordt begeleid. De Fys’optima praktijken hebben daarom een speciale cursus ontwikkeld voor u als diabeet.

Doelstelling
Het doel van de cursus is meer controle over je bloedsuiker, het verbeteren van de algehele conditie en het doen toenemen van de hoeveelheid spierweefsel, waardoor de insulinebehoefte positief wordt beïnvloed. Afname van het vetpercentage zal op termijn  resulteren in gewichtsverlies.

Onze doelstelling is dat u na de cursusperiode van 3 maanden in staat bent om zelfstandig verder te gaan met eigen sport­activiteiten of in te stromen in onze reguliere Medische Training.

PLAN VAN AANPAK
Het programma start met een intake waarbij gekeken wordt naar uw fitheid, klachtenbeeld en persoonlijke omstandig­heden. Aan de hand van deze gegevens wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld. Tevens ontvangt u relevante informatie om optimaal met de klachten om te gaan. Er worden aan het begin, tussentijds en op het einde specifieke testen uitgevoerd. Zo voelt u niet alleen verbetering, maar zie je het ook!

Het beweegprogramma is gebaseerd op het protocol van het samenwerkings­verband Fys’Optima en op de richtlijnen van de landelijke beroepsgroep KNGF.

PROGRAMMA
Het gehele programma beslaat een tijdstraject van 3 maanden waarin 24 trainingen zijn opgenomen. Tussen de in- en outtake zult u 12 weken trainen, minimaal eens per week met persoonlijke begeleiding. Indien gewenst kan er 3 maanden later nog een nacontrole gepland worden.

TARIEF
De prijs van het programma bedraagt € 430,= (prijspeil 2020). In enkele gevallen is (een gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar mogelijk.

Indien de training medisch geïndiceerd is en u voldoende aanvullend verzekerd bent, is het ook mogelijk de indivi­duele zittings­momenten te declareren. In dat geval kunt u de vrije trainingen gratis volgen.

Voor meer informatie hierover en over andere aspecten van dit programma kunt u terecht bij uw fysiotherapeut.

TRAININGSTIJDEN
De doelgroeptraining “Diabetes” vindt plaats op:

  • dinsdag en vrijdag 14.00-15.00 uur

U dient een van deze trainingen te volgen, waarbij de 2e training van de week op een andere tijd kan plaats­vinden.

AANMELDEN
Wanneer u geïnteresseerd bent dan kunt u zich wenden tot uw therapeut of u kunt zich aanmelden bij de administratie: 0411-672548 of via www.fysio-team.nl.

Voor meer informatie klik hier.