Aanpassing dienstverlening Oedeemtherapie per 1 april 2022

Aanpassing dienstverlening Oedeemtherapie per 1 april 2022

Per 1 april heeft een van onze twee Oedeemtherapeuten onze praktijk verlaten. In de afgelopen tijd is tevergeefs getracht vervanging aan te trekken; het landelijk beeld is ook een tekort aan fysiotherapeuten met deze specialisatie, dus de verwachting is niet dat de vacature op korte termijn ingevuld zal worden.
Voor onze praktijk betekent dit dat de behandelcapaciteit fors is afgenomen, Elly Martens heeft momenteel ook een volle planning en kan maar mondjesmaat voor opvang zorgen.

In de afgelopen jaren hebben onze Oedeemtherapeuten zich ook verder ontwikkeld in de fysiotherapie bij Oncologie. In veel gevallen is er natuurlijk een duidelijke samenhang; het oedeem als gevolg van het oncologisch beeld, tevens is vaak aanvullende therapie of training geïndiceerd.
Om de specifieke kennis van Elly zo goed mogelijk te gebruiken zal zij zich vanaf heden vooral richten op oncologie-patiënten en specifiek op oncologie-gerelateerd oedeem in de beginfase van het behandeltraject. 

De chronische oedeem-behandeltrajecten en oedeem met een andere aanleiding zullen we i.p. doorverwijzen naar andere fysiotherapie- of huidtherapiepraktijken. Met name met de huidtherapiepraktijken hebben we korte lijnen en de intentie om in de toekomst nauw mee samen te werken. Door deze samenwerking kan de juiste inzet (fysio- of huidtherapeut) op het juiste moment efficiënt ingezet worden.

De Oncologie-training blijft wel behouden. Dionne van Vlerken zal deze voortaan grotendeels op haar nemen, waarbij Elly eens per maand aansluit voor inhoudelijke ondersteuning. Dionne start deze zomer met de Masteropleiding Oncologie fysiotherapie en heeft er veel zin in!

Als praktijkhouder betreur ik deze situatie natuurlijk en ook de gevolgen die dit nu heeft. Enerzijds hebben we nu een uitdaging om hetgeen behouden blijft goed te laten verlopen, maar op de korte termijn gaat mijn zorg vooral uit naar de patiënten die uit moeten wijken naar een andere praktijk. Ik zal trachten alles goed aan te sturen en te monitoren, maar ben altijd bereikbaar wanneer er onverhoopt iets niet goed verloopt.

Kees Verschoor, praktijkhouder FYSIO-TEAM

Publicatiedatum: 08-06-2022


Terug naar overzicht