Overzicht


Leeftijd:           Voor alle beweegprogramma’s 18 jaar of ouder
Verwijzing:      Schriftelijk en indien van toepassing o.v.v. inclusiecriteria

Diabetes Mellitus (type II)
Inclusie:          HbA1c > 7
Bloeddruk diastole > 90 mmHg en systole > 140 mmHg
Retinopathie graad 1-3
BMI ≥ 30 kg/m2
Verwijzing:      Schriftelijke verwijzing noodzakelijk o.v.v. inclusiecriteria
Tijdspad:         In- en outtake, ca. 10 individuele meet- en voorlichtingsmomenten geïntegreerd in groepstraining 26 trainingen in 13 weken
Kosten:           Fys’optima-protocol → € 349,=
FYSIO-TEAM-protocol → Intake / 11 indiv. zittingen (*)
Vergoeding:    Afhankelijk van zorgverzekeraar

 

Obesitas
Inclusie:          BMI ≥ 30 kg/m2
Bloeddruk diastole 90-100 mm Hg
Buikomvang mannen > 102 cm, vrouwen > 88 cm
Verwijzing:      Schriftelijke verwijzing noodzakelijk o.v.v. inclusiecriteria
Tijdspad:         In- en outtake, ca. 7 individuele meet- en voorlichtingsmomenten geïntegreerd in groepstraining 20 trainingen in 13 weken
Kosten:           Fys’optima-protocol → € 249,=
FYSIO-TEAM-protocol → Intake / 8 indiv. zittingen (*)
Vergoeding:    Afhankelijk van zorgverzekeraar
 

COPD Groepsfysiotherapie
Inclusie:          FEV1/VC < 70% (GOLD 2-3)
MRC-score ≥ 2
Verwijzing:      Schriftelijke verwijzing noodzakelijk
Tijdspad:         Intake, enkele individuele meet- en voorlichtingsmomenten geïntegreerd in groepstraining 3-6 mnd.
Kosten:           Groepstarief (zie prijslijst)
Chronisch:      Schriftelijke verwijzing van longarts noodzakelijk
o.v.v. FEV1/VC < 60%
Vergoeding:    Afhankelijk van zorgverzekeraar en evt. chronische
indicatie

Lage rug
Inclusie:          Aspecifieke lage rugpijn > 12 weken
Geen comorbiditeit, goede motivatie
Exclusie:         Specifieke aandoeningen van de lage rug
Andere problemen die de pijn beïnvloeden
Onredelijke motivatie (bijv. juridische procedure)
Tijdspad:         Intake, traject 13 trainingen in 8 weken
Kosten:           Fys’optima-protocol → € 330,=
FYSIO-TEAM-protocol → Intake / 10 indiv. zittingen (*)
Vergoeding:    Afhankelijk van zorgverzekeraar

 
Oncologie
Inclusie:          Uitbehandeld (momenteel geen chemo/bestraling)
Verwijzing:      Schriftelijke verwijzing met indicatie en met
toestemming voor training
Tijdspad:         Intake, enkele individuele meet- en voorlichtingsmomenten geïntegreerd in groepstraining 3-6 mnd.
Kosten:           Intake / indiv. zittingen (*) c.q. tarief reguliere
groepstraining (*)
Vergoeding:    Afhankelijk van zorgverzekeraar en indicatie voor
fysiotherapie

 

ZwangerFit
Inclusie:          Pré-nataal:      vanaf 16e zwangerschapsweek
Post-nataal:    vanaf 6 weken na bevalling
Verwijzing:      Alleen benodigd bij klachten/pathologie en/of problematische zwangerschappen
Tijdspad:         Vooraf altijd eenmalig een intake
Pré-nataal:      groepstraining 1x/wk. tot bevalling
Coaching:       6 theorie-avonden waaronder één partneravond
Post-nataal:    groepstraining 3 maanden 1x/wk.
Kosten:           Intake 1x (*)
Tarief reguliere groepstraining (*)
Coaching € 30,= (wordt in mindering gebracht op kosten van de postnatale training)
Vergoeding:    Alleen evt. de intake, afhankelijk van zorgverzekeraar en indicatie voor fysiotherapie

 
Artrose
Inclusie:          Verminderd activiteitenniveau door artrose-klachten
Verwijzing:      Alleen benodigd bij “rode vlaggen”
Tijdspad:         In- en outtake, 8 individuele meet- en voorlichtings-momenten geïntegreerd in groeps- en vrije training (26 trainingen in 13 weken)
Kosten:           Intake / 9 indiv. zittingen (*)
Trainingstraject en voorlichtingsmap: € 90,=
Vergoeding:    Alleen evt. de intake en indiv. zittingen, afhankelijk van zorgverzekeraar en indicatie voor fysiotherapie

 
RSI 
Inclusie:          Langer bestaande recidiverende klachten nek-arm-
schouder
Verwijzing:      Alleen benodigd bij “rode vlaggen”
Tijdspad:         In- en outtake, 8 individuele meet- en voorlichtings-momenten geïntegreerd in groeps- en vrije training (26 trainingen in 13 weken)
Kosten:           Intake / 9 indiv. zittingen (*)
Trainingstraject en voorlichtingsmap: € 90,=
Vergoeding:    Alleen evt. de intake en indiv. zittingen, afhankelijk van zorgverzekeraar en indicatie voor fysiotherapie
 

55 + 
Inclusie:          55 jaar of ouder met doelen op gebied van fitheid
Overig:            Zie reguliere medische training
 
Reguliere Medische Training
Inclusie:          Doelen op gebied van fitheid of specifiek gericht op (het voorkomen van) klachten
Verwijzing:      Alleen benodigd bij “rode vlaggen”
Tijdspad:         Intake gevolgd door groepstraining
Kosten:           Intake / tarief reguliere groepstraining (*)
Vergoeding:    Alleen evt. de intake, afhankelijk van zorgverzekeraar en indicatie voor fysiotherapie
 

(*) = volgens prijslijst (wachtkamer, website)